🔥 Chào mừng đến với Tín Nhiệm Mạng 🔥                    🔥 Chào mừng đến với Tín Nhiệm Mạng 🔥                    🔥 Chào mừng đến với Tín Nhiệm Mạng 🔥                    🔥 Chào mừng đến với Tín Nhiệm Mạng 🔥                    🔥 Chào mừng đến với Tín Nhiệm Mạng 🔥                   
Cập nhật ngày 02/04/2021

Giới thiệu về thiết bị

 • Tổ chức sở hữu
 • Số điện thoại
  19724446600
 • Địa chỉ
  959 Skyway Road Suite 300 San Carlos, CA 94070, United States
 • Email
  press@checkpoint.com
 • Ngày duyệt
  02/04/2021
 • ID thiết bị
Check Points Next Generation Firewall
Chứng nhận đến ngày: 02/04/2021
medal

Các tiêu chí đạt được

 • Thiết bị đạt các tiêu chuẩn an toàn thông về quản lý mật khẩu truy cập

  Thiết bị đạt các tiêu chuẩn an toàn thông về quản lý mật khẩu truy cập

 • Chủ sản xuất thiết bị có các cơ chế để quản lý các báo cáo về lỗ hổng bảo mật

  Chủ sản xuất thiết bị có các cơ chế để quản lý các báo cáo về lỗ hổng bảo mật

 • Thiết bị có các cơ chế để nâng cấp phần mềm

  Thiết bị có các cơ chế để nâng cấp phần mềm

 • Thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn về giao tiếp, kết nối an toàn

  Thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn về giao tiếp, kết nối an toàn

 • Thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn về đảm bảo dữ liệu cá nhân của người sử dụng

  Thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn về đảm bảo dữ liệu cá nhân của người sử dụng

 • Thiết bị tuân thủ việc hỗ trợ người sử dụng dễ dàng xóa dữ liệu cá nhân

  Thiết bị tuân thủ việc hỗ trợ người sử dụng dễ dàng xóa dữ liệu cá nhân

 • Chủ sản xuất thiết bị có các điều khoản bảo vệ dữ liệu cho người dùng thiết bị

  Chủ sản xuất thiết bị có các điều khoản bảo vệ dữ liệu cho người dùng thiết bị

 • Có báo cáo đánh giá an toàn thông tin bởi các đơn vị đã được Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) ủy quyền

  Có báo cáo đánh giá an toàn thông tin bởi các đơn vị đã được Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) ủy quyền

Chưa được đánh giá ATTT

Tín nhiệm nâng cao sẽ được đánh giá ATTT từ Đơn vị được VNISA xác nhận

Đăng ký tín nhiệm nâng cao

Về tín nhiệm mạng

Tín nhiệm mạng là tập hợp các dịch vụ cung cấp chứng nhận tin cậy về an toàn thông tin cho các đối tượng trên không gian mạng. Tín nhiệm mạng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái uy tín, an toàn, tin cậy cho mọi đối tượng trên không gian mạng. Tạo niềm tin cho người sử dụng, khẳng định uy tín doanh nghiệp trên không gian mạng.

Mức độ tin cậy của bạn dành cho thiết bị?

scrolltop