🔥 Huyện ủy Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Huyện Ủy Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 17/05/2023

Giới thiệu về tài khoản

 • Số tài khoản
  03201014515297
 • Chủ sở hữu
  LÊ THỊ YẾN TRÂM
 • Ngân hàng
 • Ngày duyệt
  17/05/2023
 • Mô tả
  Đối tượng sử dụng hình ảnh của các sư cô để lợi dụng lừa tiền của mọi người

Bình luận

scrolltop