🔥 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty TNHH Cơ Khí Minh An Phát đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và TTNT SLV Việt Nam đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 15/03/2023

Giới thiệu về tài khoản

 • Số tài khoản
  0879105503
 • Chủ sở hữu
  HOANG TRIEU BINH YEN
 • Ngân hàng
 • Ngày duyệt
  15/03/2023
 • Mô tả
  từ FB 1 nguoi bạn trên Triệu Minh Anh đã nhắn tin mượn tôi 08 triệu, tuy nhiên tôi nói chỉ còn 1,5 triệu và lừa tôi chuyển 1,5 triệu vào chiều ngày 07/3/2023; mã giao dịch FT23066814027945

Bình luận

scrolltop