🔥 Công Ty Cổ phần Sức Sống Việt Nam đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư Q Global đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Hiệp Hội Blockchain Việt Nam đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Thành ủy Cần Thơ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 11/01/2023

Giới thiệu về tài khoản

 • Số tài khoản
  0962822431
 • Chủ sở hữu
  NGUYEN QUANG HUY
 • Ngân hàng
 • Ngày duyệt
  11/01/2023
 • Mô tả
  Yêu cầu thanh toán tiền hàng rồi ck lại tiền hàng+ hoá hồng. Sau đó chiếm đoạt luôn

Bình luận

scrolltop