🔥 Huyện ủy Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Huyện Ủy Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 24/05/2023

Giới thiệu về tài khoản

 • Số tài khoản
  108878640867
 • Chủ sở hữu
  Lương Thị Giang
 • Ngân hàng
 • Ngày duyệt
  24/05/2023
 • Mô tả
  Tôi đã bị 1 nhóm lừa đảo đặt đơn hàng ảo qua website https://m.anphatfinancial.com Bọn này lừa đảo có tổ chức, lợi dụng lòng tham của người dân kêu nạp tiền vào hệ thống để đặt đơn hàng và được nhận tiền hoa hồng.

Bình luận

scrolltop