🔥 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư AS đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty TNHH TM DV Sài Gòn Hoàng Gia đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty tnhh giải pháp công nghệ và truyền thông KingNCT đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty luật hợp danh Cilaf & Partners đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Tỉnh ủy Kiên Giang đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 21/11/2022

Giới thiệu về tài khoản

 • Số tài khoản
  1512000018609000
 • Chủ sở hữu
  Vũ Thị Thuỳ Châm
 • Ngân hàng
 • Ngày duyệt
  21/11/2022
 • Mô tả
  lừa đảo booking homestay, đưa hình ảnh, thồn tin ảo để cọc tiền sau đó chặn

Bình luận

scrolltop