🔥 Công Ty Cổ phần Sức Sống Việt Nam đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư Q Global đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Hiệp Hội Blockchain Việt Nam đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Thành ủy Cần Thơ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 06/12/2022

Giới thiệu về tài khoản

 • Số tài khoản
  157199599999
 • Chủ sở hữu
  Phan Trần Huy
 • Ngân hàng
 • Ngày duyệt
  06/12/2022
 • Mô tả
  Người lừa đảo đã lấy tên là Nguyễn Mạnh Hoàng. Tự xưng là người thẩm định hồ sơ ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Bank sau đó yêu cầu người vay tiền phải chuyển khoản trước 20 để xác nhận tài khoản. Sau đó sẽ báo cáo lại sai nội dung chuyển khoản để ăn chặn tiền đã chuyển của người bị lừa.

Bình luận

scrolltop