🔥 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Công bố | Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản

18/08/2022

Chúc mừng Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xác nhận website benhvienmatdanang.vn của Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành quy trình đăng ký & kiểm duyệt tín nhiệm.

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với quá trình tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ứng phó kịp thời với các nguy cơ tấn công mạng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm sự hoạt động ổn định, hiệu quả của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính.

Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng có chức năng nhiệm vụ của bệnh viện chuyên khoa khu vực hạng II. Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng luôn nỗ lực nâng cao nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, mang đến các dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cho bệnh nhân; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh về mắt ngày càng cao của người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận, trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Để thực hiện điều này, Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng đã chú trọng triển khai phương án công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin; triển khai phương án bảo đảm ATTT tổng thể.

Tín nhiệm Website giúp người sử dụng Internet Việt Nam nhận biết được các trang web UY TÍN và đảm bảo AN TOÀN THÔNG TIN cho người tiêu dùng, nhằm tạo niềm tin cho người sử dụng dịch vụ và khẳng định năng lực của tổ chức trên không gian mạng.

scrolltop