🔥 Hoangclick đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty TNHH Phần Mềm Zozo đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty TNHH Thiết Bị Đo Lường Hoa Sen Vàng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND xã Hải Long, tỉnh Nam Định đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND xã Hải Sơn, tỉnh Nam Định đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 24/01/2022

Tổ chức tín nhiệm | Danh sách tín nhiệm

2,314 tổ chức đã được kiểm duyệt & đạt chứng nhận

Chuẩn tín nhiệm

Lĩnh vực

 • logo
  Công Ty TNHH Phần Mềm Zozo
  Tín nhiệm mạng: 21/01/2022
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  Hoangclick
  Tín nhiệm mạng: 21/01/2022
  0 Nâng cao
  3 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  UBND xã Hải Sơn, tỉnh Nam Định
  Tín nhiệm mạng: 19/01/2022
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  UBND xã Hải Long, tỉnh Nam Định
  Tín nhiệm mạng: 19/01/2022
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • 0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  UBND xã Ngọc Hòa, tỉnh Kiên Giang
  Tín nhiệm mạng: 18/01/2022
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  UBND xã Vĩnh Thắng, tỉnh Kiên Giang
  Tín nhiệm mạng: 18/01/2022
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  UBND xã Vĩnh Bình Bắc, tỉnh Kiên Giang
  Tín nhiệm mạng: 18/01/2022
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  UBND xã Vĩnh Phong, tỉnh Kiên Giang
  Tín nhiệm mạng: 18/01/2022
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  UBND xã Ngọc Thuận, tỉnh Kiên Giang
  Tín nhiệm mạng: 18/01/2022
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
scrolltop