🔥 Trường Tiểu học Vinh Quang đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trường THCS Phan Chu Trinh đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Quang Trung đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Duy Tân đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trường Tiểu học Dư Hàng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 24/07/2024

Tổ chức tín nhiệm | Danh sách tín nhiệm

6,391 tổ chức đã được kiểm duyệt & đạt chứng nhận

Chuẩn tín nhiệm

Lĩnh vực

 • logo
  Trường Tiểu học Vinh Quang
  Tín nhiệm mạng: 08/07/2025
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  Trường Mầm non Toàn Thắng
  Tín nhiệm mạng: 23/07/2024
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  Trường THCS Phan Chu Trinh
  Tín nhiệm mạng: 23/07/2024
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  UBND phường Quang Trung
  Tín nhiệm mạng: 23/07/2024
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  Trường Tiểu học Dư Hàng
  Tín nhiệm mạng: 23/07/2024
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  UBND phường Duy Tân
  Tín nhiệm mạng: 23/07/2024
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  Trường Tiểu học Phục Lễ
  Tín nhiệm mạng: 22/07/2024
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  Cục Thống kê thành phố Hà Nội
  Tín nhiệm mạng: 22/07/2024
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • 0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
 • logo
  Trường Tiểu học Hưng Đạo
  Tín nhiệm mạng: 19/07/2024
  0 Nâng cao
  1 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
  0 Nâng cao
  0 Cơ bản
scrolltop