🔥 Ủy Ban Nhân Dân Xã Mùn Chung đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND thị trấn Đạ Tẻh đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND xã An Nhơn đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Công bố | Công ty chứng khoán VPS đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng nâng cao

03/09/2021

 

Chúc mừng Công ty chứng khoán VPS đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng nâng cao

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xác nhận các website sau của Công ty chứng khoán VPS đã hoàn thành quy trình đăng ký & kiểm duyệt tín nhiệm:

- www.vps.com.vn 

- smartone.vps.com.vn

- smartpro.vps.com.vn

- openaccount.vps.com.vn

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với quá trình tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ứng phó kịp thời với các nguy cơ tấn công mạng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm sự hoạt động ổn định, hiệu quả của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính.

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) là một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam. Trong tương lai, VPS hướng đến trở thành đối tác kinh doanh tin cậy hàng đầu trong nước và quốc tế, cung cấp các giải pháp sáng tạo đem lại giá trị bền vững cho Khách hàng. Để thực hiện điều này, VPS đã chú trọng triển khai phương án công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin; triển khai phương án bảo đảm ATTT tổng thể.

Tín nhiệm Website giúp người sử dụng Internet Việt Nam nhận biết được các trang web UY TÍN và đảm bảo AN TOÀN THÔNG TIN cho người tiêu dùng, nhằm tạo niềm tin cho người sử dụng dịch vụ và khẳng định năng lực của tổ chức trên không gian mạng.

scrolltop