🔥 Sở Du lịch Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tụ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 10/05/2024
logo
Báo điện tử Pháp luật Việt Nam
5 1 Chứng nhận
 • Số điện thoại
  0904 868 118 Đã xác thực
 • Địa chỉ
  Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội Đã xác thực
 • Email
  [email protected] Đã xác thực
 • Website
 • Ngày duyệt
  10/05/2024
 • Mô tả

ĐÃ XÁC THỰC

Chứng nhận được cấp bởi

Website khác

Không có website khác của Tổ chức.


Mạng xã hội

Chính thống

Không có mạng xã hội tín nhiệm nào.

Chưa xác thực/giả mạo

Chưa phát hiện mạng xã hội giả mạo.


Website tín nhiệm
Thiết bị IoT tín nhiệm

Không có Thiết bị IoT tín nhiệm nào.

Hệ thống tín nhiệm

Không có Hệ thống tín nhiệm nào.

Các địa chỉ giả mạo tổ chức

Chưa phát hiện địa chỉ nào giả mạo tổ chức

scrolltop