🔥 Trường Trung học cơ sở Vũng Tàu đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trường Trung học cơ sở Châu Thành đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trường Trung học cơ sở Duy Tân đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 13/07/2021
logo
Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa
5 1 Chứng nhận

ĐÃ XÁC THỰC

Chứng nhận được cấp bởi

Website khác

Không có website khác của Tổ chức.


Mạng xã hội

Chính thống

Không có mạng xã hội tín nhiệm nào.

Chưa xác thực/giả mạo

Chưa phát hiện mạng xã hội giả mạo.


Website tín nhiệm
Thiết bị IoT tín nhiệm

Không có Thiết bị IoT tín nhiệm nào.

Hệ thống tín nhiệm

Không có Hệ thống tín nhiệm nào.

Các địa chỉ giả mạo tổ chức

Chưa phát hiện địa chỉ nào giả mạo tổ chức

scrolltop