🔥 Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Vina Aspire đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Tài chính Bắc Kạn đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 18/06/2021
logo
Trung tâm Thông tin Văn phòng UBND tỉnh Sơn La
5 1 Chứng nhận >
 • Số điện thoại
  02123751595 Đã xác thực
 • Địa chỉ
  Tầng 7 8 9 Trung tâm Hành chính tỉnh Sơn La Đã xác thực
 • Email
  congbaosonla@gmail.com Đã xác thực
 • Website
  congbao.sonla.gov.vn Đã xác thực
 • Ngày duyệt
  18/06/2021
 • Mô tả

ĐÃ XÁC THỰC

Chứng nhận được cấp bởi

Website khác

Không có website khác của Tổ chức.


Mạng xã hội

Không có mạng xã hội tín nhiệm nào.


Website tín nhiệm
Thiết bị IoT tín nhiệm

Không có Thiết bị IoT tín nhiệm nào.

Hệ thống tín nhiệm

Không có Hệ thống tín nhiệm nào.

Các địa chỉ giả mạo tổ chức

Chưa phát hiện địa chỉ nào giả mạo tổ chức

scrolltop