🔥 Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND xã Lộc Bảo, Bảo Lâm, Lâm Đồng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công an tỉnh Phú Thọ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 07/06/2021

Giới thiệu về hệ thống

Trung tâm Tích hợp Dữ liệu
Website tạm thời mất kết nối Tín nhiệm mạng
medal

Các tiêu chí đạt được

 • Hệ thống tuân thủ các tiêu chí về thu thập thông tin của khách hàng

  Hệ thống tuân thủ các tiêu chí về thu thập thông tin của khách hàng

 • Hệ thống tuân thủ các tiêu chí về việc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng

  Hệ thống tuân thủ các tiêu chí về việc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng

 • Hệ thống có chính sách và biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin thu thập

  Hệ thống có chính sách và biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin thu thập

 • Hệ thống có chính sách và biện pháp để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dữ liệu người dùng

  Hệ thống có chính sách và biện pháp để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dữ liệu người dùng

 • Hệ thống tuân thủ các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người dùng

  Hệ thống tuân thủ các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người dùng

 • Hệ thống có đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ

  Hệ thống có đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ

 • Hệ thống có đội ngũ phụ trách an toàn thông tin chuyên nghiệp

  Hệ thống có đội ngũ phụ trách an toàn thông tin chuyên nghiệp

 • Chủ quản hệ thống có các phương án xử lý đối với các sự cố về ATTT

  Chủ quản hệ thống có các phương án xử lý đối với các sự cố về ATTT

Chưa được đánh giá ATTT

Tín nhiệm nâng cao sẽ được đánh giá ATTT từ Đơn vị được VNISA xác nhận

Đăng ký tín nhiệm nâng cao

Về tín nhiệm mạng

Tín nhiệm mạng là tập hợp các dịch vụ cung cấp chứng nhận tin cậy về an toàn thông tin cho các đối tượng trên không gian mạng. Tín nhiệm mạng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái uy tín, an toàn, tin cậy cho mọi đối tượng trên không gian mạng. Tạo niềm tin cho người sử dụng, khẳng định uy tín doanh nghiệp trên không gian mạng.

Mức độ tin cậy của bạn dành cho hệ thống?

scrolltop