🔥 UBND phường Thạc Gián đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Hòa Thọ Tây đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Ủy ban nhân dân phường Thanh Bình đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Thắng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Thạch Thang đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

2022 Microsoft phát hành bản vá khẩn cấp cho máy chủ Exchange

04/01/2022

Microsoft đã phát hành một bản vá khẩn cấp cho một lỗ hổng dẫn đến việc trì hoãn gửi email trên các máy chủ vật lý (on-premise) Microsoft Exchange.

Khi năm 2022 vừa bắt đầu, quản trị viên Exchange trên toàn thế giới đã phát hiện máy chủ của họ không còn gửi email được nữa. Sau khi điều tra, họ nhận thấy thư đang bị kẹt trong hàng đợi và event log (nhật ký sự kiện) của Windows cho thấy các lỗi sau.

Các lỗi này xảy ra do Microsoft Exchange đang kiểm tra phiên bản của công cụ quét vi-rút (antivirus/AV) FIP-FS và cố gắng lưu trữ ngày trong một biến (variable) int32.

Biến này chỉ có thể lưu trữ giá trị tối đa là 2,147,483,647, nhỏ hơn giá trị ngày mới là 2,201,010,001 cho ngày 1 tháng 1 năm 2022, vào lúc nửa đêm.

Do đó, khi Microsoft Exchange kiểm tra phiên bản công cụ AV, nó sẽ tạo ra lỗi và khiến hệ thống gặp sự cố.

Microsoft phát hành bản vá lỗi tạm thời

Microsoft đã phát hành bản vá tạm thời để khắc phục sự cố.

Bản vá lỗi có dạng một tập lệnh PowerShell có tên 'Reset-ScanEngineVersion.ps1.' Khi được thực thi, tập lệnh sẽ dừng các dịch vụ Microsoft Filtering Management và Microsoft Exchange Transport, xóa các tệp công cụ AV cũ hơn, tải xuống công cụ AV mới và khởi động lại các dịch vụ.

Để sử dụng tập lệnh tự động, bạn có thể làm theo các bước sau trên từng máy chủ vậy lý Microsoft Exchange:

1. Tải xuống tập lệnh Reset-ScanEngineVersion.ps1 từ địa chỉ https://aka.ms/ResetScanEngineVersion.

2. Mở Exchange Management Shell với quyền quản trị viên.

3. Thay đổi chính sách thực thi cho tập lệnh PowerShell bằng cách chạy lệnh Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned.

4. Chạy tập lệnh đã tải xuống.

Nếu trước đó bạn đã tắt công cụ rà quét, hãy bật lại nó bằng cách sử dụng tập lệnh Enable-AntimalwareScanning.ps1.

Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian, tùy thuộc vào quy mô của tổ chức.

Microsoft cũng cung cấp các bước hướng dẫn để quản trị viên có thể cập nhật công cụ rà quét theo cách thủ công.

Sau khi thực thi tập lệnh, các email sẽ bắt đầu được gửi trở lại, và mất một khoảng thời gian để hoàn thành tùy thuộc vào số lượng email bị kẹt trong hàng đợi.

Microsoft cho biết công cụ quét AV mới có phiên bản số 2112330001, tham chiếu đến một ngày không tồn tại và quản trị viên không cần lo lắng vì điều này. "Công cụ mới này sẽ nhận được hỗ trợ và cập nhật đầy đủ của Microsoft".

Nguồn: bleepingcomputer.com.

scrolltop