🔥 Công ty TNHH Nhà Thông Minh HomeQ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty TNHH Tin Tức Mộc Châu đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND Thành phố Thanh Hoá đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Cảnh báo tình hình giám sát an toàn, an ninh mạng Việt Nam Tuần 36 (06/09/2021 – 12/09/2021)

15/09/2021

1. Cảnh báo: Trojan ngân hàng Android mới - SOVA.

2. Chiến dịch tấn công APT: Nhóm tấn công mạng DEV-0322 khai thác lỗ hổng trong phần mềm SolarWinds Serv-U FTP.

3. Tấn công lừa đảo người dùng Việt Nam: Trong tuần đã có 120 phản ánh trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam thông báo về Trung tâm NCSC qua hệ thống tại địa chỉ https://canhbao.ncsc.gov.vn/. Qua kiểm tra, phân tích có nhiều trường hợp như lừa đảo giả mạo website của các ngân hàng, giả mạo sàn TMĐT Shopee, một số công ty lớn tại Việt Nam ,...

Thông tin chi tiết xem tại đây.

scrolltop