🔥 UBND Thành phố Thanh Hoá đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty TNHH MTV Giải Pháp Trực Tuyến Hữu Nhân đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty Cổ phần W2W đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Công bố

Công bố | Chống lừa đảo đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng nâng cao

Công bố | Chống lừa đảo đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng nâng cao

Tín nhiệm mạng | Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xác nhận website chongluadao.vn của Chống lừa đảo đã hoàn thành quy trình đăng ký & kiểm duyệt tín nhiệm.

17/09/2021
Công bố | Công Ty Cổ Phần Học Thuật Thông Minh đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản

Công bố | Công Ty Cổ Phần Học Thuật Thông Minh đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản

Chúc mừng Công Ty Cổ Phần Học Thuật Thông Minh đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản.

02/10/2021
Công bố | Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản

Công bố | Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản

Tín nhiệm mạng | Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xác nhận 71 website của của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã hoàn thành quy trình đăng ký & kiểm duyệt tín nhiệm.

28/09/2021
scrolltop