🔥 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Báo Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh thành phố Đà Nẵng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Du lịch thành phố Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 02/04/2021

Giới thiệu về hệ thống

Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2015. Dự án này thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân, tạo lập nên một hệ cơ sở dữ liệu về dân cư tập trung, thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các bộ, ngành và chính quyền các cấp. Qua đó cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về dân cư (số liệu, cơ cấu, phân bổ và các biến động...) phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định chính sách.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Website tạm thời mất kết nối Tín nhiệm mạng
medal

Các tiêu chí đạt được

 • Hệ thống tuân thủ các tiêu chí về thu thập thông tin của khách hàng

  Hệ thống tuân thủ các tiêu chí về thu thập thông tin của khách hàng

 • Hệ thống tuân thủ các tiêu chí về việc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng

  Hệ thống tuân thủ các tiêu chí về việc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng

 • Hệ thống có chính sách và biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin thu thập

  Hệ thống có chính sách và biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin thu thập

 • Hệ thống có chính sách và biện pháp để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dữ liệu người dùng

  Hệ thống có chính sách và biện pháp để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dữ liệu người dùng

 • Hệ thống tuân thủ các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người dùng

  Hệ thống tuân thủ các chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người dùng

 • Hệ thống có đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ

  Hệ thống có đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ

 • Hệ thống có đội ngũ phụ trách an toàn thông tin chuyên nghiệp

  Hệ thống có đội ngũ phụ trách an toàn thông tin chuyên nghiệp

 • Chủ quản hệ thống có các phương án xử lý đối với các sự cố về ATTT

  Chủ quản hệ thống có các phương án xử lý đối với các sự cố về ATTT

 • Có báo cáo đánh giá an toàn thông tin bởi các đơn vị đã được Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) ủy quyền

  Có báo cáo đánh giá an toàn thông tin bởi các đơn vị đã được Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) ủy quyền

Đánh giá ATTT bởi

Về tín nhiệm mạng

Tín nhiệm mạng là tập hợp các dịch vụ cung cấp chứng nhận tin cậy về an toàn thông tin cho các đối tượng trên không gian mạng. Tín nhiệm mạng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái uy tín, an toàn, tin cậy cho mọi đối tượng trên không gian mạng. Tạo niềm tin cho người sử dụng, khẳng định uy tín doanh nghiệp trên không gian mạng.

Mức độ tin cậy của bạn dành cho hệ thống?

scrolltop