🔥 Trường Tiểu học Vinh Quang đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND Thị Trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trường THCS Tam Cường, Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trường Tiểu học Cao Minh đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trường Tiểu học Vĩnh Long- Thắng Thuỷ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 08/02/2023
logo
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
5 1 Chứng nhận
 • Số điện thoại
  02253821055 Đã xác thực
 • Địa chỉ
  nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng Đã xác thực
 • Email
  [email protected] Đã xác thực
 • Website
 • Ngày duyệt
  08/02/2023
 • Mô tả

ĐÃ XÁC THỰC

Chứng nhận được cấp bởi

Website khác

Không có website khác của Tổ chức.


Mạng xã hội

Chưa xác thực/giả mạo

Chưa phát hiện mạng xã hội giả mạo.


Website tín nhiệm
Thiết bị IoT tín nhiệm

Không có Thiết bị IoT tín nhiệm nào.

Hệ thống tín nhiệm

Không có Hệ thống tín nhiệm nào.

Các địa chỉ giả mạo tổ chức

Chưa phát hiện địa chỉ nào giả mạo tổ chức

scrolltop