🔥 Công Ty Cổ phần Sức Sống Việt Nam đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư Q Global đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Hiệp Hội Blockchain Việt Nam đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Thành ủy Cần Thơ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 10/01/2023

Giới thiệu về tài khoản

 • Số tài khoản
  020094337888
 • Chủ sở hữu
  Nguyễn Văn Chiến
 • Ngân hàng
 • Ngày duyệt
  10/01/2023
 • Mô tả
  Hắc Zalo, gửi tin nhắn nhờ chuyển khoản hộ.

Bình luận

scrolltop