🔥 Huyện ủy Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Huyện Ủy Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   
Cập nhật ngày 24/05/2023

Giới thiệu về tài khoản

 • Số tài khoản
  0821000146042
 • Chủ sở hữu
  Hà Duy Toàn
 • Ngân hàng
 • Ngày duyệt
  24/05/2023
 • Mô tả
  Cảnh báo lừa đảo tiền cọc mua hàng của chủ STk tên HÀ DUY TOÀN. hành vi: lừa chốt hàng ship COD với tiền cọc báo đơn vị vận chuyển không cho COD yêu cầu chuyển full tiền.

Bình luận

scrolltop