🔥 Công ty TNHH Nhà Thông Minh HomeQ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty TNHH Tin Tức Mộc Châu đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND Thành phố Thanh Hoá đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Cảnh báo tình hình giám sát an toàn, an ninh mạng Việt Nam Tuần 39 (27/09/2021 – 03/10/2021)

07/10/2021

1. Cảnh báo: 2 lỗ hổng zero-day nghiêm trọng trong Google Chrome.

2. Chiến dịch tấn công APT: Nhóm tấn công GhostEmpanda sử dụng bộ rootkit mới nhằm mục tiêu người dùng Windows 10.

3. Tấn công lừa đảo người dùng Việt Nam: Trong tuần đã có 83 phản ánh trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam thông báo về Trung tâm NCSC qua hệ thống tại địa chỉ https://canhbao.ncsc.gov.vn/. Qua kiểm tra, phân tích có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website của ngân hàng, lừa đảo liên quan đến COVID…

👉Thông tin chi tiết xem tại đây.

Danh sách các website lừa đảo phát hiện trong tuần: 

-  https://naptheplaytogether-vn[.]com

-  https://nhantienngoaiteusd[.]weebly[.]com

-  https://dien-mayxanh[.]com

-  https://cs2510[.]com

-  https://halotiki[.]com

-  tiki666[.]com

-  http://bikon[.]xyz/ef845a2

-  https://xacminh-taikhoan-garena[.]com

-  http://www[.]smsccb[.]com

-  https://nsotaixiu[.]com

-  Clmomo[.]win

-  https://chanlemomo[.]win

scrolltop