🔥 Công Ty Nội Thất Cao Cấp Phố Gia đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kasawa đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Chia Sẻ Miễn Phí đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty TNHH MTV Đào Tạo Kỹ Thuật Và Thương Mại Hai Bốn Giờ đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Nha khoa Implant Quốc Tế Đà Nẵng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Cảnh báo tình hình giám sát an toàn, an ninh mạng Việt Nam Tuần 41 (11/10/2021 – 17/10/2021)

22/10/2021

1. Cảnh báo: Telegram Bots được sử dụng trong các chiến dịch tấn công để lấy cắp OTP.

2. Chiến dịch tấn công APT: Lỗ hổng bảo mật zero-day trong Windows trở thành mục tiêu khai thác trong chiến dịch tấn công mạng diện rộng.

3. Tấn công lừa đảo người dùng Việt Nam: Trong tuần đã có 95 phản ánh trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam thông báo về Trung tâm NCSC qua hệ thống tại địa chỉ https://canhbao.ncsc.gov.vn/. Qua kiểm tra, phân tích có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo website của ngân hàng, lừa đảo liên quan đến COVID…

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Các trang web giả mạo được phát hiện trong tuần:

http://enrichs[.]me

https://newvnhill[.]site

https://newvnpop[.]site

https://tiki56[.]com

http://qqg22[.]com

https://vongquay-lienminh[.]com

https://acb[.]v-pay[.]info

https://acb[.]v-ipay[.]top

https://v-acb[.]top

https://scb[.]ipay-online[.]vip

http://www[.]smrtbiddv[.]com

https://chuongtrinhgionghatvietnamnhi2021[.]weebly[.]com

scrolltop