🔥 UBND phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Công bố | Báo Nhân Dân đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng nâng cao

14/09/2021

Chúc mừng Báo Nhân Dân đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng nâng cao 

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xác nhận website nhandan.vn của tổ chức Báo Nhân Dân đã hoàn thành quy trình đăng ký & kiểm duyệt tín nhiệm.

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với quá trình tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ứng phó kịp thời với các nguy cơ tấn công mạng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm sự hoạt động ổn định, hiệu quả của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính.

Báo Nhân Dân là một trong hai cơ quan ngôn luận chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vị thế là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nên Báo Nhân Dân giữ vai trò rất quan trọng trong chính thể Việt Nam hiện nay. Nhằm hướng đến trở thành tổ chức báo chí tin cậy hàng đầu trong nước, cung cấp các tin tức chính xác, kịp thời cho bạn đọc. Để thực hiện điều này, Báo nhân dân đã chú trọng triển khai phương án công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin; triển khai phương án bảo đảm ATTT tổng thể.

Tín nhiệm Website giúp người sử dụng Internet Việt Nam nhận biết được các trang web UY TÍN và đảm bảo AN TOÀN THÔNG TIN cho người tiêu dùng, nhằm tạo niềm tin cho người sử dụng dịch vụ và khẳng định năng lực của tổ chức trên không gian mạng.

scrolltop