🔥 Công Ty TNHH TTTT Global đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Khang Thịnh đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nutrihome - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty cổ phần PharmaOTC đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty TNHH Win Tech Solution đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Công cụ ẩn của Facebook cho phép người dùng xóa email hoặc số điện thoại của họ do người khác chia sẻ

10/11/2022

Facebook dường như đã âm thầm triển khai một công cụ cho phép người dùng xóa thông tin liên hệ của họ, như số điện thoại và địa chỉ email, do người khác tải lên.

Công cụ này được đặt trong trang Trung tâm trợ giúp "Kết bạn" (Help Center page about "Friending") của Facebook. Sự tồn tại của nó mới được Business Insider báo cáo lần đầu tiên vào cuối tháng trước.

Dữ liệu tìm kiếm trên Internet Archive thông qua Wayback Machine cho thấy tùy chọn này đã có sẵn ít nhất từ ngày 29 tháng 5 năm 2022.

Khi người dùng đồng bộ danh sách liên hệ trên thiết bị của họ với Facebook (hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác), cần chỉ ra vấn đề vi phạm quyền riêng tư, bắt nguồn từ thực tế là những liên hệ đó không có sự đồng ý rõ ràng với việc tải lên.

Facebook lưu ý rằng "Ai đó có thể đã tải sổ địa chỉ (address book) của họ lên Facebook, Messenger hoặc Instagram với thông tin liên hệ của bạn trong đó". "Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xác nhận xem chúng tôi có số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn hay không."

Nếu thông tin xuất hiện trên Facebook hoặc Instagram, nó có thể được yêu cầu xóa khỏi cơ sở dữ liệu sổ địa chỉ, mặc dù Meta cho biết họ cần một bản sao của số điện thoại hoặc địa chỉ email để thêm vào danh sách chặn do công ty lưu trữ nhằm ngăn nó được tải lên lại.

Nói cách khác, Facebook vẫn có thể có thông tin liên hệ của những người đang tìm cách xóa thông tin của họ khỏi nền tảng này.

Mặc dù tiện ích này chủ yếu hướng đến những người không phải là người dùng các nền tảng của Meta, nhưng nó cũng cho phép bất kỳ người dùng nào ngăn thông tin này bị chia sẻ khỏi danh sách liên hệ của bạn bè họ theo cách tương tự như chức năng Unlisting của TrueCaller.

Business Insider cho biết phát hiện này là một ví dụ cho thấy công ty đã thu thập dữ liệu đáng lẽ không được thu thập và chuyển giao trách nhiệm xóa chúng cho người dùng.

Nó cũng cho thấy tầm quan trọng của việc kết nối quyền riêng tư (networked privacy), điều cần thiết để thêm một lớp kiểm soát bổ sung cho người dùng để ngăn chặn những gì người khác có thể chia sẻ hoặc tải lên về họ.

Nguồn: thehackernews.com.

scrolltop