🔥 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Sở Tài nguyên và Môi trường tình Bình Phước đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND thành phố Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND tỉnh Đồng Nai đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Google phát hành bản cập nhật Android để giải quyết lỗ hổng zero-day mới đã bị khai thác trong thực tế

07/09/2023

Google đã phát hành các bản vá bảo mật hàng tháng cho Android để giải quyết một số lỗ hổng, bao gồm một lỗi mà hãng cho biết có thể đã bị khai thác trong thực tế.

Có định danh CVE-2023-35674, lỗ hổng có độ nghiêm trọng mức cao, được mô tả là một trường hợp leo thang đặc quyền ảnh hưởng đến Android Framework.

Trong Bản tin bảo mật Android vào tháng 9 năm 2023, công ty cho biết: “Có những dấu hiệu cho thấy CVE-2023-35674 có thể đang bị khai thác có chủ đích”.

Bản cập nhật cũng giải quyết ba lỗ hổng leo thang đặc quyền khác trong Framework, Google lưu ý rằng vấn đề nghiêm trọng nhất trong số những lỗi này "có thể dẫn đến việc leo thang đặc quyền cục bộ mà không cần đặc quyền thực thi bổ sung" mà không cần bất kỳ tương tác nào của người dùng.

Ngoài ra, Google cho biết đã bổ sung thêm một lỗ hổng nghiêm trọng trong thành phần Hệ thống (System) có thể dẫn đến việc thực thi mã từ xa mà không yêu cầu nạn nhân tương tác.

“Mức độ nghiêm trọng được đánh giá dựa trên tác động mà việc khai thác lỗ hổng có thể gây ra trên thiết bị bị ảnh hưởng, với giả thuyết các biện pháp giảm thiểu của nền tảng và dịch vụ bị vô hiệu hóa vì mục đích phát triển hoặc bị vượt qua thành công”.

Tổng cộng, Google đã vá 14 lỗ hổng trong mô-đun System và hai lỗ hổng trong thành phần MediaProvider, bản vá sau sẽ được phân phối dưới dạng bản cập nhật hệ thống Google Play.

Nguồn: thehackernews.com

scrolltop