🔥 UBND Thành phố Thanh Hoá đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công Ty TNHH MTV Giải Pháp Trực Tuyến Hữu Nhân đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Công ty Cổ phần W2W đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Microsoft chia sẻ tính năng bỏ qua kiểm tra TPM của Windows 11 cho các PC không được hỗ trợ

07/10/2021

Microsoft đã phát hành một trang web hỗ trợ, nhằm cung cấp giải pháp chính thức để vượt qua kiểm tra CPU và TPM 2.0 (TPM 1.2 vẫn được yêu cầu) và cài đặt Windows 11 trên các hệ thống không được hỗ trợ.

Việc bỏ qua kiểm tra TPM khá đơn giản, vì vậy để tránh việc mọi người sử dụng các tập lệnh không được chuẩn hóa của bên thứ ba, Microsoft quyết định cung cấp cho người dùng một cách chính thức để thực hiện điều đó.

Microsoft cho biết việc cài đặt Windows 11 trên phần cứng không được hỗ trợ sẽ kèm theo một số rủi ro như thiết bị có thể hoạt động sai hoặc không đảm bảo sẽ nhận được các bản cập nhật.

Cảnh báo rủi ro khi cài đặt Windows 11 trên thiết bị không được hỗ trợ

Nếu bạn chấp nhận những rủi ro này, thì bạn có thể cài đặt Windows 11 trên thiết bị không có bộ xử lý TPM 2.0 hoặc CPU tương thích theo hướng dẫn mà Microsoft cung cấp.

Cách cài đặt Windows 11 trên các thiết bị không được hỗ trợ

Để bỏ qua kiểm tra TPM 2.0, bạn cần thêm một Registry có tên “AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU” và sau đó cài đặt Windows 11 bằng một phương tiện có thể khởi động (bootable media) như USB hoặc DVD.

Chương trình thiết lập Windows 11 sẽ không kiểm tra bộ xử lý bảo mật TPM 2.0 hoặc các CPU tương thích khi được thêm vào.

Tuy nhiên, quá trình thiết lập vẫn yêu cầu bộ xử lý bảo mật TPM 1.2. Nếu không có TPM 1.2, bạn có thể bỏ qua tất cả các kiểm tra TPM bằng cách sử dụng tập lệnh này.

Microsoft hướng dẫn các bước thực hiện để bỏ qua kiểm tra TPM 2.0:

  1. Vui lòng đọc tất cả các hướng dẫn này trước khi tiếp tục.
  2. Truy cập trang tải xuống phần mềm Windows 11, chọn “Create tool now” và làm theo hướng dẫn cài đặt để tạo phương tiện có thể khởi động hoặc tải xuống bản ISO.
  3. Trên Windows, nhấp vào ‘Start’, nhập vào ‘Registry Editor’ và nhấp vào biểu tượng của nó để khởi chạy công cụ.
  4. Điều hướng đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup Registry key và tạo mới một “REG_DWORD” có tên “AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU” và đặt giá trị bằng “1”.

Hoặc bạn có thể tải xuống tệp Registry được tạo sẵn rồi nhấp đúp vào và hợp nhất nó để tạo ra REG_DWORD như trên.

Giao diện sau khi thêm mới Registry AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

  1. Khởi động lại hệ thống của bạn

Sau khi thực hiện xong các bước trên, bạn có thể nâng cấp hệ điều hành lên Windows 11 bằng cách nhấp đúp vào tệp ISO đã tải xuống và chạy file Setup.exe hoặc sử dụng phương tiện có thể khởi động đã tạo.

Microsoft cho biết các tùy chọn cài đặt chuẩn như 'Full Upgrade', 'Keep Data Only', và 'Clean Install' vẫn có sẵn như bình thường.

Nguồn: bleepingcomputer.com.

scrolltop