🔥 UBND phường Thạc Gián đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Hòa Thọ Tây đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Ủy ban nhân dân phường Thanh Bình đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 Uỷ ban nhân dân xã Nghĩa Thắng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Thạch Thang đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Samsung và Google khắc phục sự cố đăng ký Microsoft Intune Android 13

22/12/2022

Hôm qua, Microsoft đã xác nhận rằng Samsung và Google đã khắc phục sự cố đăng ký Intune ảnh hưởng đến điện thoại thông minh Galaxy S22 chạy Android 13.

Microsoft Intune là một dịch vụ dựa trên cloud giúp quản trị viên doanh nghiệp quản lý các ứng dụng và thiết bị Windows, Android, macOS, iOS và iPadOS.

Quản trị viên có thể sử dụng nó để dễ dàng thực thi các chính sách dành riêng cho thiết bị đối với người dùng truy cập dữ liệu độc quyền bằng thiết bị cá nhân hoặc thuộc sở hữu của công ty.

Cần khởi động lại để đăng ký thành công

Trên các thiết bị S22 bị ảnh hưởng, người dùng không thể hoàn tất đăng ký nếu họ tạo Hồ sơ công việc (Work Profile) để cung cấp BYOD (Mang theo thiết bị của riêng bạn).

Khi cố gắng đăng ký thiết bị, người dùng sẽ nhận được thông báo: "Không thể thiết lập thiết bị. Hãy liên hệ với quản trị viên CNTT của bạn để được trợ giúp." theo sau là lỗi "Không thể tạo Hồ sơ công việc".

Nhóm hỗ trợ Intune cho biết "các thiết bị S21 và S22 được xác nhận là bị ảnh hưởng bởi sự cố này, các mẫu máy khác cũng có khả năng bị ảnh hưởng".

Quản trị viên nên thông báo cho những người dùng gặp phải vấn đề này khởi động lại (reboot) thiết bị thuộc sở hữu của họ trước khi thử đăng ký. Việc này sẽ giúp tự động tải xuống ứng dụng Android Device Policy cần thiết để quá trình đăng ký hoàn tất thành công.

Nếu vấn đề không được giải quyết sau khi khởi động lại thiết bị, người dùng nên cài đặt ứng dụng Android Device Policy theo cách thủ công, sau đó khởi động lại và bắt đầu lại quy trình đăng ký.

Sự cố được giải quyết bằng bản vá phía máy chủ

Samsung đã phát hành một tài liệu mô tả sự cố và xác nhận rằng sự cố này đã được giải quyết thông qua một bản vá phía máy chủ.

Samsung cho biết "một bản sửa lỗi phía máy chủ đã được phát hành. Để giải quyết vấn đề này, hãy khởi động lại thiết bị trước khi đăng ký".

"Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi reboot, hãy cài đặt ứng dụng Android Device Policy từ Cửa hàng Google Play trước khi tiếp tục đăng ký".

Microsoft đang điều tra về một lỗi đăng ký Intune khác khiến các thiết bị Samsung được quản lý hoàn toàn bằng Android Enterprise chạy Android 11 trở lên chuyển sang trạng thái không tuân thủ sau khi khởi động lại thiết bị hoặc áp dụng bản cập nhật được quản lý.

Công ty cũng đã giải quyết sự cố khiến các thiết bị Samsung đã đăng ký Intune sử dụng hồ sơ công việc gặp phải vấn đề kết nối email và VPN do thiếu chứng chỉ sau khi nâng cấp Android 12.

Nguồn: bleepingcomputer.com.

scrolltop