🔥 UBND phường Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                    🔥 UBND phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã đăng ký tín nhiệm. 🔥                   

Công bố | Tỉnh Thanh Hóa đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản

17/09/2021

Chúc mừng tỉnh Thanh Hóa đã đạt chứng nhận Website Tín nhiệm mạng cơ bản cho 21 website.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xác nhận các website sau của tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành quy trình đăng ký & kiểm duyệt tín nhiệm.

1.         thanhhoa.gov.vn

2.         thanhhoa.dcs.vn

3.         dichvucong.thanhhoa.gov.vn

4.         sgtvt.thanhhoa.gov.vn

5.         songoaivu.thanhhoa.gov.vn

6.         skhdt.thanhhoa.gov.vn

7.         sct.thanhhoa.gov.vn

8.         snv.thanhhoa.gov.vn

9.         sldtbxh.thanhhoa.gov.vn

10.       thanhtra.thanhhoa.gov.vn

11.       bdt.thanhhoa.gov.vn

12.       stp.thanhhoa.gov.vn

13.       samson.thanhhoa.gov.vn

14.       txnghison.thanhhoa.gov.vn

15.       yendinh.thanhhoa.gov.vn

16.       stttt.thanhhoa.gov.vn

17.       covid19.thanhhoa.gov.vn

18.       attt.thanhhoa.gov.vn

19.       chuyendoiso.thanhhoa.gov.vn

20.       dangnhap.thanhhoa.gov.vn

21.       hcc.thanhhoa.gov.vn

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với quá trình tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ứng phó kịp thời với các nguy cơ tấn công mạng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm sự hoạt động ổn định, hiệu quả của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính.

Thanh Hóa là tỉnh đông dân số thứ ba, có diện tích rộng thứ năm trên cả nước và giữ vị trí chiến lược quân sự, kinh tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ. Nhằm hướng đến sự an toàn trong quá trình chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện điều này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng triển khai phương án công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin; triển khai phương án bảo đảm ATTT tổng thể.

Tín nhiệm Website giúp người sử dụng Internet Việt Nam nhận biết được các trang web UY TÍN và đảm bảo AN TOÀN THÔNG TIN cho người tiêu dùng, nhằm tạo niềm tin cho người sử dụng dịch vụ và khẳng định năng lực của tổ chức trên không gian mạng.

scrolltop